Ontslagbrief - Voorbeeld 3

 

Ontslagbrief - Voorbeeld 3 :

<Uw gegevens> <geadresseerde gegevens>

Geachte Heer,

Bij deze wil ik U informeren dat ik een einde wil maken aan mijn arbeidsovereenkomst met het bedrijf.

Ik geef hierbij mijn opzegging, ik zal de opzeggingsperiode van x maanden die zal ingaan op
<datum> respecteren

Graag ontving ik een gehandtekende kopie van dit schrijven voor ontvangst.

Hoogachtend,

<naam>
<Handtekening>

 

 

Deze voorbeeld ontslagbrief is zeer algemeen maar kan dienst doen als leidraad voor Uw eigen ontslagbrief.

 

Pas het ontslagbrief voorbeeld aan Uw situatie aan.